Contact Information

School of Information Management,
Wuhan University,
Wuhan, Hubei Province,
P.R.China. 430072

fuling@whu.edu.cn

Jie Xu

2018-09-20 10:23:30

undefined

Name

Jie Xu

Academic / job titles

Professor

Contact Information

xuj@whu.edu.cn

Room No

405